+31 (0) 30 608 80 00 info@xcent.nl Einsteinweg 12, 3404 LL IJsselstein, The Netherlands

Detachering Sociaal Domein

Inhuren professional

De afgelopen periode hebben er grote verschuivingen plaatsgevonden in het Sociaal Domein. Uw gemeente is nu verantwoordelijk voor participatie, jeugdzorg en AWBZ/Wmo. Dit heeft grote gevolgen voor de werkwijze van uw gemeente. Meer dan ooit is uw afdeling belast met het controleren en vastleggen van de uitvoering van de wetgeving. Ook bezuinigingen maken het efficiënt vastleggen van processen en gegevens noodzakelijk.

Door deze uitbreiding van het takenpakket van uw medewerkers kan de continuïteit van uw bedrijfsvoering in het gedrang komen. Wat als u ook nog eens te maken krijgt met tijdelijke capaciteitstekorten, uitval en ziekteverzuim? Detachering is een oplossing, maar u vreest dat u hierbij uw dienstverlening niet op een hoog niveau kunt houden. U heeft daarom behoefte aan professionals met expertise van uw taakveld en uitgebreide werkervaring met uw werkprocessen.

Snel thuis in uw werkprocessen

XCENT biedt gemeenten, Intergemeentelijke Sociale Diensten (IGSD’s) en andere samenwerkingsverbanden kwalitatief hoogwaardige diensten voor Werk, Inkomen en Zorg. Dankzij onze interne opleidingen zijn onze ervaren applicatiebeheerders op de hoogte van de veranderende wet- en regelgeving en snel thuis in uw werkzaamheden rondom applicatiebeheer en uitkeringsadministratie.

Stabiliteit in uw bedrijfsvoering

XCENT biedt de helpende hand zodra u daar behoefte aan heeft. Onze professionals zorgen voor stabiliteit in uw bedrijfsvoering. Zij voeren werkzaamheden voor u uit voor GWS4all, de bijbehorende modules, Suite4Jeugdzorg en Key2Jongerenmonitor.

Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de applicatie en de veranderende wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid. Daarnaast zijn zij vertrouwd met maatschappelijk geldende sociale en ethische normen. Dit is van groot belang binnen het Sociaal Domein.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met onze accountmanager.