Privacy

Bij XCENT zien we het beschermen van persoonsgegevens als een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Het beschermen van deze gegevens ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier en partner. Met persoonsgegevens bedoelen we in dit geval: alle informatie over een geïdentificeerde en/of identificeerbare natuurlijke persoon.

XCENT is onderdeel van Centric BPO Services en daardoor gekoppeld aan Centric Netherlands BV. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens XCENT en de ondernemingen die aan ons verbonden zijn van u verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens omdat we met u een overeenkomst hebben of in contact zijn over onze diensten en producten.

Via deze verklaring krijgt u informatie over:

 • waarom wij persoonsgegevens verwerken
 • hoelang wij persoonsgegevens bewaren
 • hoe u de door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen
 • hoe uw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd

Onze privacybeloften

Onze privacybeloften zijn te vangen in de volgende vuistregels:

 • Doelbepaling en doelbinding: XCENT gebruikt alleen persoonsgegevens voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • Grondslag: XCENT baseert de verwerking van persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen.
 • Dataminimalisatie: XCENT zorgt bij de verwerking van persoonsgegevens dat de hoeveelheid gegevens beperkt blijft.
 • Transparantie: XCENT legt aan betrokkenen, zoals klanten, prospects, medewerkers, sollicitanten, gedetacheerden en leveranciers, transparant verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens.
 • Veiligheid: XCENT neemt privacy serieus. Bij iedere keuze die wij maken, nemen wij maatregelen om de privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Ook doen wij alles om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij gebruiken wij passende technische en organisatorische maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de laatste innovaties op het gebied van security. Als XCENT uw persoonsgegevens met derden moet delen om haar taken uit te voeren, sluiten wij hiervoor verwerkersovereenkomsten af.

Inbreuk op de beveiliging

Is er ondanks al onze inspanningen sprake van een inbreuk op de beoogde beveiliging? Dan handelen we dit incident af volgens de hiervoor opgestelde interne procedure. Uiteraard doen wij er in dat geval alles aan om de gevolgen van de inbreuk zo beperkt mogelijk te houden.

Vormt de inbreuk een privacyrisico, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het wenselijk is - en in ieder geval wanneer de wet dit vereist – informeren wij ook de betrokkenen over de inbreuk.

Wat zijn uw rechten?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van uw persoonsgegevens:

Inzage

U hebt het recht om de persoonsgegevens die XCENT van u verwerkt in te zien.

Rectificatie en aanvulling

U hebt het recht om persoonsgegevens die XCENT van u verwerkt te laten wijzigen.

Vergetelheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens door XCENT te laten verwijderen.

Dataportabiliteit

U hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen van XCENT naar een andere partij.

Beperking van de verwerking

U hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken door XCENT.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

U hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten die XCENT neemt (in tegenstelling tot geautomatiseerde besluitvorming).

Bezwaar

U hebt het recht bij XCENT bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking.

Hoe oefent u uw rechten uit?

XCENT neemt de privacy van uw persoonsgegevens heel serieus. Mocht u vragen hebben over uw privacyrechten, dan kunt u uw vraag stellen via privacy@centric.eu. Deze zorgen dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

XCENT gaat zo transparant en zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Als u toch een klacht heeft over het verwerken van uw gegevens, dan verzoeken wij u eerst met ons contact op te nemen. Dit kan door het sturen van een bericht naar privacy@centric.eu. Wij doen vervolgens ons uiterste best om uw klacht op te lossen. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de genomen maatregel, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatieblad per verwerking

XCENT kiest ervoor om naast de privacyverklaring voor specifieke verwerkingen/onderdelen een informatieblad op te stellen. Dit informatieblad gaat voor een verwerking specifiek in op de volgende deelonderwerpen:

 • Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
 • Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
 • Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
 • Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Welke beveiligingsmaatregelen zijn er getroffen?

Voor de volgende verwerkingen/onderdelen zijn informatiebladen beschikbaar:

In de komende periode voegen wij extra informatiebladen toe.

Voor de medewerkers van XCENT is de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensverwerking verwerkt in de personeelsgids.

Updates van onze privacyverklaring

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 25 mei 2018. XCENT werkt de verklaring continu bij, zodat u altijd de meest actuele versie kunt inzien.

Contact

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op via privacy@centric.eu.

Cookiebeleid XCENT

XCENT.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een later bezoek weer herkennen. Sommige cookies zijn nodig voor het gebruik van de website en andere cookies vergemakkelijken het gebruik van de website. 

Functionele cookies

Functionele (noodzakelijke) cookies worden gebruikt om de XCENT.nl website gebruiksvriendelijker te maken.

Statistische cookies

XCENT.nl maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in webstatistieken zoals bezoekersaantallen, best bezochte pagina’s, etc. Hierdoor kan XCENT.nl de website optimaliseren en beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De statistieken en rapportages zijn anoniem.

Social media cookies

XCENT.nl gebruikt cookies van Addthis en YouTube om social media integratie op de website mogelijk te maken. Dankzij deze cookies kunnen ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct delen. Voor onze website geldt dat er pas een social media cookie wordt geplaatst op het moment dat de button ook daadwerkelijk wordt aangeklikt.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. 

Tot slot

In verband met nieuwe ontwikkelingen is het mogelijk dat wij de tekst van dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.


De website van XCENT maakt gebruik van cookies. Lees verder voor meer informatie. sluiten