Gemeente Den Bosch

Huib van Olden, wethouder Sport en Recreatie in Den Bosch: ‘Sport helpt jongeren volwassen worden’

Wethouder Den Bosch

“Het is een cliché dat de jeugd de toekomst heeft, maar het is wel een waarheid als een koe. Sport helpt jongeren om volwassen te worden. Spelenderwijs krijgen zij zaken mee zoals discipline, kameraadschap, doorzettingsvermogen en fysieke gezondheid. Daarnaast is het belangrijk je onderdeel te voelen van een team, vrienden te maken, door te zetten en te kunnen winnen én verliezen. Sport geeft ook een gevoel van trots en betrokkenheid bij de omgeving”, vindt Huib van Olden, wethouder voor Sport en Recreatie in Den Bosch.

Sportparticipatie speelt binnen de gemeente Den Bosch een belangrijke rol. In 2010 is de gemeente zelfs uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar. “Sportgemeente van het jaar wordt je alleen als je alle facetten van sport ‘raakt’. Als je het goed doet voor de jeugd, maar ook voor de topsport. Dit is wat ons betreft één geheel”, zegt de wethouder.

Verbindingen

De gemeente Den Bosch kreeg deze eervolle titel vanwege haar visie en innovatieve producten. “We zoeken niet alleen verbindingen binnen de verenigingen, maar ook in de samenleving”, vertelt de wethouder. De gemeente heeft dit verwerkt in 'S-PORT, een netwerkorganisatie waarbinnen verschillende partijen in de stad samenwerken en investeren in de sport. Hier kunnen ook omwonenden die niet lid zijn van een vereniging, gebruik van maken. Een andere reden waarom Den Bosch sportgemeente van het jaar is geworden, is de hoge sportparticipatiegraad. Van de jongeren sport zelfs 84 procent!

Samenwerken

Je kunt volgens de wethouder meer bereiken, als je het samendoet. “Zo realiseren we momenteel een sport- en jeugdcluster, waar een school én voetbalclub hun activiteiten onderbrengen.” Een ander voorbeeld is het preventieproject Doelbewust. “We voorkomen dat risicojongeren crimineel gedrag vertonen door ze een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden. Door te voetballen binnen een structuur zoals bij profclubs, leren ze sociale vaardigheden, omgaan met structuren, samenwerken en waarden en normen.”

Niet bezuinigen

Huib vindt dat gemeenten vooral niet moeten bezuinigen op sportvoorzieningen. “We moeten goede locaties hebben, zoals sportvelden en -hallen, waar de vereniging de jeugd een goed sportaanbod kan bieden. Dit doen we onder andere door het verstrekken jeugdsportsubsidies voor verenigingen en door kinderen op de basisschool goedkoop kennis te laten maken met een sport. Ook besteden we extra aandacht aan jongeren in achterstandswijken. Hierbij zoeken we de verbinding met topsporters van FC Den Bosch, die met de jongeren sporten en praten. Ook leiden we jongeren op om als vrijwilliger sportactiviteiten te begeleiden. Dit sluit weer goed aan op onze sportvisie. We zijn geen overheid die alles voor iedereen regelt, maar zoeken juist de verbinding zodat mensen met elkaar aan de slag gaan.”

Kostbaar

Volgens de wethouder vergeten veel mensen dat sporten kostbaar is. “Als je gaat sporten, heb je goede uitrusting nodig, zoals materiaal en kleding. Dit is best een behoorlijke investering, zeker als je het niet financieel breed hebt. Daarvoor bestaat bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds, maar er zijn altijd jongeren die tussen de wal en het schip vallen. Dan is het mooi dat er particulieren initiatieven zijn die iets voor deze jongeren kunnen betekenen, zoals het jeugdsportinitiatief van XCENT. Het feit dat XCENT hierbij samenwerking zoekt met andere bedrijven sluit helemaal aan op onze visie.”

De website van XCENT maakt gebruik van cookies. Lees verder voor meer informatie. sluiten