Advies informatiemanagement

Een onderdeel van de bedrijfsvoering is informatiemanagement. Met welke informatie stuurt u uw organisatie aan en hoe komt dit tot stand? Hiervoor beschikken organisaties vaak over veel applicaties die zij niet allemaal optimaal benutten.

Onze visie op applicatiebeheer is dat uw applicaties (gemiddeld circa 250 per gemeente) steeds meer geïntegreerd en gekoppeld worden met applicaties van andere organisaties. De applicatiebeheerder moet daarom niet alleen over kennis van de eigen applicaties beschikken, maar ook over de afhankelijkheden van andere applicaties. Het is daarom belangrijk dat de applicatiebeheerders onderling regelmatig overleggen. In een applicatiebeheerdersoverleg kunnen zij ook ingaan op opleidingen, kwaliteit en de toegevoegde waarde van de betreffende applicatie. Te vaak constateren wij dat organisaties niet de volledige mogelijkheden van een applicatie gebruiken waardoor zij inefficiënt optreedt werken of een tweede applicatie aanschaffen die gedeeltelijk hetzelfde doet.

Diensten:

Deze scans geven u inzicht in de mogelijkheden die uw organisatie nog niet benut en de mogelijkheden voor verbeteringen. Hiermee kunt u uw werkprocessen versnellen en de kosten verlagen. Ook hebben onze medewerkers ervaring met het verbeteren van uw managementinformatie.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met onze salesmanager Erik Mossou.

De website van XCENT maakt gebruik van cookies. Lees verder voor meer informatie. sluiten