Werkplan

Rapportages, vergaderingen en afdelingsplannen kosten veel tijd. Laat staan dat er tijd is om uw medewerkers hierover voldoende te informeren. Het Werkplan biedt uitkomst.

Lagere kosten en betere resultaten

Met het Werkplan vertaalt u de missie en visie van uw organisatie in één keer door naar het dagelijks handelen van uw medewerkers. De efficiency van de uitvoering stijgt, wat u lagere kosten en betere resultaten oplevert.

Eén A4’tje

Missie en visie van uw organisatie worden doelstellingen, aanpak, verantwoordelijkheden en prestatie-indicatoren voor medewerkers. En dat alles op één A4’tje. Dit maakt het eenvoudig en duidelijk voor alle betrokkenen.

Twee niveaus

  • strategisch planningsniveau: systematisch plannen van belangrijke lange termijn doelstellingen, gericht op prestatieverbeteringen of veranderingen 
  • dagelijks niveau: operationele zaken die toegevoegde waarde leveren voor de belangrijkste bedrijfsprocessen dagelijks in de gaten houden en direct corrigerende acties ondernemen

Top-down of bottom-up?

Het werkplan bestaat uit vier stappen.Deze kunt u top-down of bottom-up doorlopen. Om uw medewerkers meer te betrekken bij het bereiken van uw doelstelling, adviseren wij de bottom-up methode. Hierdoor ontstaat automatisch draagvlak en commitment onder uw medewerkers. Meer weten? Lees de flyer Werkplan.

De website van XCENT maakt gebruik van cookies. Lees verder voor meer informatie. sluiten